Algemene voorwaarden - Architectuur Studio Wezenberg

Algemene voorwaarden

Voorwaarden en spelregels

 1. De prijsvraag is uitgeschreven door Architectuur Studio Wezenberg BV. Deelname vindt plaats wanneer u uw antwoord heeft ingeleverd tijdens de beurs VTwonen&design beurs 2017 in de RAI Amsterdam, met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.
 2. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of reviewactie.
 4. De looptijd van de actie is tijdens de beurs van 2-8 oktober 2017
 5. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 6. Winnaars worden persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 7. Architectuur Studio Wezenberg BV kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 8. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 9. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 10. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door studiowezenberg.nl voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
 11. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 12. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.